WTF là gì? Nghĩa của từ WTF

WTF là gì? WTF là từ viết tắt được giới trẻ dùng rất nhiêu, vậy WTF là gì? CGC xin được tổng hợp một số ý nghĩa của từ WTF như sau:

  • What the fun
  • Welcome to Facebook
  • Welcome To Forum
  • What The F*ck !? (Ý nghĩa xấu)
  • Want To Fly
  • Wave The Flag
  • We’re Together Forever
  • Where to Find
  • Wow, The Fun

WTF la gi

WTF nguyên bản, được người nước ngoài sử dụng như một tán thán từ (exclamation) nói lên một ngạc nhiên to lớn không có ý nghĩa chửi.